1. Sira

  Sira, Sirach , annat namn för den apokryfiska skriften Jesus Syraks vishet.
 2. Siracusa

  Siracusa, Syrakusa, huvudort i provinsen med samma namn på sydöstra Sicilien, Italien.

 3. sirap

  sirap, trögflytande sockerlösning som tillverkas av socker och sockersafter, vilka hydrolyseras och indunstas till ca 80 % torrsubstans.
 4. sira

  si`ra verb ~de ~t ORDLED: sir-ar SUBST.: sirande, sirning
  Svensk ordbok
 5. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 6. Ben Sira

  Ben Sira, det hebreiska namnet på Jesus Syrak, författaren till Jesus Syraks vishet, en av de gammaltestamentliga apokryferna.
 7. siren

  siren, gestalt i grekisk mytologi, se sirener.
 8. sirap

  sirap, syrupus, inom farmacin benämning på en läkemedelsberedning där medlet är löst eller uppslammat i en koncentrerad sockerlösning.
 9. Romeo och Julia

  Romeo och Julia, engelska Romeo and Juliet, det unga älskande paret i ett skådespel (ca 1594–95) av Shakespeare, som indirekt hämtade motivet ur den italienska novellalitteraturen.
 10. Si Racha

  Si Racha, stad i mellersta Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.