1. skiss

  skiss är en snabb teckning som man gör för att visa hur något ska se ut.
 2. skiss

  skiss [skis´] subst. ~en ~er ORDLED: skiss-en
  Svensk ordbok
 3. Skissernas museum

  Skissernas museum, ursprungligen Arkiv för dekorativ konst, konstmuseum i Lund med Lunds universitet som huvudman, grundat 1934 som dokumenterande samling av Ragnar Josephson och 1941 invigt som museum.

 4. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 5. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 6. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 7. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 8. mikroskop

  mikroskop, instrument som ger en förstorad bild av föremål som är för små att studeras med blotta ögat.
 9. skissa

  skissa [skis`a] verb ~de ~t ORDLED: skiss-ar SUBST.: skissande, skissning
  Svensk ordbok
 10. skissera

  skissera [skise´ra] verb ~de ~t ORDLED: skiss-er-ar SUBST.: skisserande, skissering
  Svensk ordbok