1. skolsal

  sko`lsal subst. ~en ~ar ORDLED: skol--sal-en
  Svensk ordbok
 2. kateder

  kateder, bord för lärare (i en skolsal) eller föreläsare.
 3. folkskola

  folkskola var förr den obligatoriska grundläggande skolan i Sverige.

 4. Varnum

  Varnum, f.d. församling i Värmland, sedan 1960 ingående i Kristinehamns församling.
 5. Barry Harris

  Harris, Barry, 1929–2021, amerikansk jazzmusiker (pianist, kompositör och pedagog).

 6. grupprum

  grupp`rum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: grupp--rumm-et
  Svensk ordbok
 7. hartass

  ha`rtass subst. ~en ~ar ORDLED: har--tass-en
  Svensk ordbok
 8. kateder

  kate´der subst. ~n katedrar ORDLED: katedr-ar
  Svensk ordbok
 9. runtom

  1runtom [run´t- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: runt--om
  Svensk ordbok