1. smacka

  smack`a verb ~de ~t ORDLED: smack-ar SUBST.: smackande, smackning; 2smack
  Svensk ordbok
 2. smack

  smack, lokal benämning, bl.a. i Sydsverige, på sprisegel.
 3. smack

  smack, äldre benämning på ett litet, brett och flatbottnat fiskefartyg, rundgattat och med en eller två master riggade med spri- eller gaffelsegel; senare även mindre fiskefartyg i allmänhet med två master och rigg av skiftande typ.
 4. smack

  2smack subst. ~et ORDLED: smack-et
  Svensk ordbok
 5. smack

  1smack subst. ~en ~ar ORDLED: smack-en
  Svensk ordbok
 6. bruksmäcka

  bruksmäcka, mursmäcka, smäcka, kallades en kvinna som arbetade vid ett bygge med att bära bruk åt murarna.
 7. Fletcher Henderson

  Henderson, Fletcher, ” Smack”, 1897–1952, amerikansk jazzmusiker (pianist, arrangör och orkesterledare).
 8. slafsa

  2slaf`sa verb ~de ~t ORDLED: slafs-ar SUBST.: slafsande; 2slafs (till 1)
  Svensk ordbok
 9. nötskrika

  nö`tskrika subst. ~n nötskrikor ORDLED: nöt--skrik-an
  Svensk ordbok
 10. klatscha

  klat`scha verb ~de ~t ORDLED: klatsch-ar SUBST.: klatschande, klatschning; klatsch
  Svensk ordbok