1. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.

 2. socken

  socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.
 3. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 4. Dalarna

  Dalarna är ett stort landskap i nordvästra Svealand och har lång gräns mot Norge i väster.

 5. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.

 6. Lappland

  Lappland är ett landskap i nordligaste Norrland.

 7. Medelpad

  Medelpad är ett landskap i södra Norrland och har en smal kustremsa mot Bottenhavet.

 8. Gotland

  Gotland är ett landskap i östra Götaland.

 9. Ångermanland

  Ångermanland är ett landskap i Norrland med kust mot Bottenhavet.

 10. Värmland

  Värmland är ett landskap i västra Svealand och gränsar till Norge i väster.