1. sortiment

  sortiment, den uppsättning varor eller tjänster som erbjuds en köpare av en viss säljare.
 2. sortiment

  sortimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sorti-ment-et
  Svensk ordbok
 3. sortimentsbokhandel

  sortimentsbokhandel, fackbutik som företräder och saluför böcker från flera förlag.
 4. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 5. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.

 6. kolonialvara

  kolonialvara, ursprungligen ”vara från koloni” (t.ex. kaffe och kakao).
 7. servicebutik

  servicebutik, butik med en mindre säljyta, ett begränsat men allsidigt sortiment av dagligvaror, övervägande självbetjäning och förlängda öppettider.
 8. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

 9. Gleerups

  Gleerups, tidigare namn på Akademibokhandeln Gleerups i Lund och bokförlaget Gleerups Utbildning AB i Malmö.
 10. Amalia Eriksson

  ErikssonAmalia, född Lundström 18 november 1824, död 25 januari 1923, företagare och skapare av polkagrisen.