1. standardisera

  standardise´ra verb ~de ~t ORDLED: stand-ard-is-er-ar SUBST.: standardiserande, standardisering
  Svensk ordbok
 2. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 3. no

  no, , klassisk japansk teaterform som uppstod på 1300-talet.
 4. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 5. ränta

  ränta, avkastning på kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på kredit.

 6. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).

 7. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 8. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 9. ritual

  ritual, standardiserat, institutionaliserat beteende med symbolisk innebörd.
 10. telefon

  telefon, telefonapparat, abonnentutrustning för telefoni.