1. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 2. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 3. Antarktis

  Antarktis är en kontinent och en världsdel som består av landmassan runt Sydpolen.

 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 6. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 7. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.

 8. skorpioner

  skorpioner, Scorpiones, ordning spindeldjur som omfattar ca 1 500 arter och har nästan världsvid utbredning (många arter i tropikerna) men saknas i nordligare delar av Nordamerika och Eurasien; flera arter finns i södra Europa.

 9. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.

 10. myggor

  myggor är insekter som finns i hela världen.