1. stimulerad emission

  stimulerad emission, utsändning av strålning, vanligtvis elektromagnetisk (fotoner), från t.ex. en atom (i ett exciterat tillstånd) genom yttre påverkan av strålningsfält; jämför spontan emission.
 2. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.

 4. stimulera

  stimule´ra verb ~de ~t ORDLED: stimul-er-ar SUBST.: stimulerande, stimulering; stimulans
  Svensk ordbok
 5. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 6. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. blandekonomi

  blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer.
 9. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 10. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.