1. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 2. subjektivism

  subjektivism, inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar känslo- eller viljemässigt på den.
 3. subjektivt symtom

  subjektivt symtom, detsamma som symtom.
 4. subjektiv klass

  subjektiv klass, i marxistisk teori detsamma som klassmedvetande.
 5. subjektiv risk

  subjektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.
 6. subjektiv genitiv

  subjektiv genitiv, en nominalfras i genitiv som betydelsemässigt förhåller sig till sitt substantiviska huvudord som ett subjekt till predikatet i en motsvarande finit sats.
 7. subjektiv sannolikhet

  subjektiv sannolikhet, uppgift som anger hur säker en person är på ett påstående eller en händelse.
 8. subjektiv

  subjektiv [sub´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: sub-jekt-iv
  Svensk ordbok
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. subjektiv kamera

  subjektiv kamera, filmsekvens där kameran tar en av huvudpersonernas plats och skildrar vad denne ser.