1. substitut

  substitut, inom ekonomin ersättningsvara.
 2. substitution

  substitution, term för utbyte, ersättning i många fackterminologier, inom kemin kemisk reaktionstyp vid vilken en atom eller grupp i en molekyl byts ut mot en annan.

 3. substitutvara

  substitutvara,  en vara eller tjänst som kan ersätta en annan vara eller tjänst utan att användarens nyttokrav går förlorat.

 4. substitutionseffekt

  substitutionseffekt, nationalekonomiskt begrepp som används vid analys av effekten av en prisförändring.
 5. substitutionsreaktion

  substitutionsreaktion, kemisk term, detsamma som substitution.
 6. substitutionsprincipen

  substitutionsprincipen, utbytesregeln, inofficiell benämning på § 5 i lagen om kemiska produkter, vilken säger att kemiska produkter som kan ersättas av mindre farliga sådana skall undvikas.
 7. substitution

  substitution, term för utbyte och ersättning i många fackterminologier, inom ekonomin förhållandet att konsumenter och producenter anpassar sig till ändringar i priser, resurstillgång eller teknik genom ändrade konsumtionsmönster eller produktionsprocesser.
 8. substitutionsmetoden

  substitutionsmetoden, inom elektroniken en mätmetod som baseras på att en okänd komponent i en krets ersätts med en känd varierbar komponent.
 9. substitut

  substitu´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sub-stit-ut-et
  Svensk ordbok
 10. substitutionsterapi

  substitutionsterapi, ersättningsbehandling vid brist på ett visst hormon, t.ex. behandling med tyroxin vid hypotyreos, kortisol vid Addisons sjukdom, testosteron vid manlig hypogonadism och insulin vid diabetes mellitus.