1. sympatiska nervsystemet

  sympatiska nervsystemet, del av det autonoma nervsystemet.
 2. sympatisk gränssträng

  sympatisk gränssträng, truncus sympathicus, del av det sympatiska nervsystemet.
 3. sympatiska ganglier

  sympatiska ganglier, nervknutar (ansamlingar av nervceller) tillhörande det sympatiska nervsystemet.
 4. sympatisk

  sympa´tisk adj. ~t ORDLED: sym-pat-isk
  Svensk ordbok
 5. sympatisk reflexdystrofi

  sympatisk reflexdystrofi, långvarig, ofta avsevärt funktionsstörande och svårbehandlad smärta som kan uppkomma efter en skada, oftast i området arm–hand.
 6. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 7. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 8. dopamin

  dopamin, 3,4-dihydroxifenyletylamin, katekolamin som fungerar som signalsubstans i nervsystemet hos flertalet djurarter och hos människan.

 9. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 10. gränssträng

  gränssträng, sympatisk gränssträng, truncus sympaticus, två parallella rader nervcellsanhopningar (ganglier) och nervtrådar, som löper på var sin sida om ryggradens framsida hos kräldjur, fåglar och däggdjur, se autonoma nervsystemet (Sympatiska nervsystemet).