1. TV-spel

  TV-spel, i allmänt språkbruk benämning på videospel, ett datorspel avsett att kopplas till en TV-apparat, som på sin bildskärm visar spelförloppet.
 2. spelkonsol

  spelkonsol, apparat speciellt anpassad för datorspel.

 3. AV-hjälpmedel

  AV-hjälpmedel, audi(o)visuellt hjälpmedel, AV-teknik, undervisningshjälpmedel med vilket information presenteras auditivt och/eller visuellt för eleven, till exempel skrivtavla, blädderblock, stordiaapparat (arbetsprojektor), bandspelare, inlärningsstudio, videoprojektor, TV-apparat (videoapparat) eller dator.

 4. public service-avgift

  public service-avgift, avgift för att finansiera public service, införd 1 januari 2019, då den ersatte radio- och TV-avgiften.

 5. koaxialkabel

  koaxialkabel, kabeltyp för överföring av elektriska signaler, främst inom mikrovågsområdet.
 6. digital-TV

  digital-TV, DTV, TV-sändningar med digitala signaler i stället för analoga.

 7. TV-mottagare

  TV-mottagare, televisionsmottagare, tevemottagare, TV-apparat, apparat för mottagning av ljud- och bildsignaler från marksändare, kabelnät och satelliter.
 8. videokamera

  videokamera, TV-kamera, apparat som omvandlar en bild till en videosignal, analog eller digital.
 9. mikroskop

  mikroskop är en apparat för att se mycket små saker.

 10. kabel-TV

  kabel-TV är en TV-sändning som sker genom kabel.