1. terapi

  terapi ’tjänst’; ’vård’, ’behandling’), medicinsk eller psykologisk behandling.
 2. klientcentrerad terapi

  klientcentrerad terapi, psykoterapiform som utvecklades kring 1945 av Carl Rogers, amerikansk psykolog och psykoterapeut.
 3. kognitiv terapi

  kognitiv terapi, psykoterapiform etablerad under 1960-talet.
 4. jagstödjande terapi

  jagstödjande terapi, psykoterapeutisk teknik som syftar till att stödja psykiska funktioner snarare än att ge insikt om t.ex. dynamiska konflikter och psykologiska försvar.
 5. fysikalisk terapi

  fysikalisk terapi, behandling med värme, kyla, ljus, elektricitet, rörelser och massage.
 6. terapi

  terapi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: terap-in
  Svensk ordbok
 7. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 8. elektrokonvulsiv terapi

  elektrokonvulsiv terapi, psykiatrisk behandling som består i att framkalla konvulsiv (epileptisk) aktivitet genom stimulation av hjärnan med svag elektrisk ström.
 9. hyperbar terapi

  hyperbar terapi, hyperbar behandling, medicinsk behandling i en miljö där lufttrycket är högre än en atmosfär.
 10. implosiv terapi

  implosiv terapi, beteendeterapeutisk metod för att eliminera neurotiska symtom som vidmakthålls av ångest.