1. textur

  textur, i vidare mening form eller utseende hos ett material, oftast på ytan.
 2. textur

  textur, inom geologi de småskaliga dragen och den allmänna fysiska karaktären hos en bergart eller en lös avlagring, t.ex. orientering och rumslig fördelning av mineralkomponenter i en bergart eller kornens form och rundningsgrad i en lös avlagring eller en sedimentär bergart.
 3. textur

  textur, gotisk bokskrift, detsamma som textualis formata.
 4. kosmisk textur

  kosmisk textur, utsträckta vakuumdefekter som kan ha bildats i universum med början ca 10 −36 s efter stora smällen (”big bang”).
 5. texturering

  texturering, förfarande varigenom filamentgarn ges en varaktig krusighet i form av t.ex. krusbågar, slingor eller öglor.
 6. textur

  textu´r subst. ~en ~er ORDLED: text-ur-en
  Svensk ordbok
 7. blastoporfyrisk textur

  blastoporfyrisk textur, textur i en metamorf bergart i vilken spåren av en ursprunglig porfyrisk textur kan urskiljas.
 8. subofitisk textur

  subofitisk textur, textur typisk för bergarten diabas, kännetecknad av oregelbundet orienterade, listformiga kristaller av mineralet plagioklas i en grundmassa av pyroxenkristaller.
 9. kryptokristallin textur

  kryptokristallin textur, textur hos bergarter där de enskilda kristallerna är för små för att urskiljas i ett ljusmikroskop.
 10. ofitisk textur

  ofitisk textur, textur typisk för bergarten diabas, kännetecknad av oregelbundet orienterade, listformiga plagioklaskristaller omslutna av större pyroxenkristaller.