1. tillblivelse

  till`blivelse subst. ~n ORDLED: till--bliv-els-en
  Svensk ordbok
 2. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 3. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 4. evangelier

  evangelier, de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och alltid har betraktats som dess viktigaste del: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.
 5. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 6. Eros

  Eros (grekiska Erōs), i den grekiska mytologin kärlekens och lidelsens gud, motsvarigheten till romarnas Amor och Cupido.
 7. diafys

  diafys, mellersta delen (skaftet) av kroppens rörben.
 8. fetischism

  fetischism, ett ursprungligen antropologiskt begrepp, även använt bl.a. i den marxistiska ekonomin och i psykiatrin.
 9. Daniel Stern

  Stern, Daniel, född 16 augusti 1934, död 12 november 2012, amerikansk psykiater, utvecklingspsykolog och psykoanalytiker, verksam i Schweiz.
 10. cykliska epos

  cykliska epos, en samling grekiska versberättelser från sjunde och sjätte århundradet f.Kr. av okända författare.