1. traktat

  traktat, inom folkrätten en bindande överenskommelse mellan två eller flera stater, se fördrag.
 2. traktaträtt

  traktaträtt, den del av folkrätten som reglerar tolkningen och tillämpningen av mellanstatliga överenskommelser.
 3. traktor

  traktor, motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon och för att bära, dra eller driva redskap eller maskiner samt som är konstruerat för en begränsad högsta hastighet, i Sverige hittills 30 km/h.
 4. traktör

  traktör, titel för en person som driver eller förestår en restaurang.
 5. A-traktor

  A-traktor, en till traktor ombyggd bil enligt ett visst regelsystem.
 6. trakt

  trakt subst. ~en ~er ORDLED: trakt-en
  Svensk ordbok
 7. traktionsmekanik

  traktionsmekanik, inom järnvägstekniken sambanden mellan installerad driveffekt, dragkraft, fordonets hastighet och banans beskaffenhet.
 8. traktatsällskap

  traktatsällskap, missionsorganisation med uppgift att sprida religiösa traktater (småskrifter).
 9. Traktaten om påvens makt och överhöghet

  Traktaten om påvens makt och överhöghet, luthersk bekännelseskrift
 10. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.