1. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.

 2. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 3. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 4. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 7. svart hål

  svart hål, himlakropp med ett så starkt gravitationsfält att varken strålning eller materia kan lämna den.

 8. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. dinosaurier

  dinosaurier, skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sau-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida).