1. tvivla

  tvi`vla verb ~de ~t ORDLED: tvivl-ar SUBST.: tvivlande; tvivel
  Svensk ordbok
 2. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 3. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 4. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 5. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 6. tvivlare

  tvi`vlare subst. ~n äv. tvivlarn, plur. ~, best. plur. tvivlarna ORDLED: tvivl-ar-en
  Svensk ordbok
 7. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.
 8. cogito, ergo sum

  cogito, ergo sum, citat ur Descartes ”Discours de la méthode” (1637).
 9. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 10. Ivar Lo-Johansson

  Lo-Johansson, Ivar, född 23 februari 1901, död 10 april 1990, författare.