1. tyst kunskap

  tyst kunskap, engelska tacit knowledge, uttryck, ursprungligen använt av Michael Polanyi, för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande.
 2. tystnadsspiralen

  tystnadsspiralen, teori om opinionsbildning, lanserad på 1970-talet av den tyska medieforskaren Elisabeth Noelle-Neumann (1916–2010) och sammanfattad bl.a. i hennes bok Öffentliche Meinung: Die Entdeckung der Schweigespirale (1991).
 3. tystnadsplikt

  tystnadsplikt, vanligen straffsanktionerad skyldighet att inte omtala vissa förhållanden.
 4. tyst asfalt

  tyst asfalt, vägbeläggning av asfalt med märkbart bullersänkande egenskaper.

 5. tyst

  tyst adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. tyst bolag

  tyst bolag, bolag som karakteriseras bl.a. av att de förutsättningar som konstituerar ett bolag föreligger men att dessa inte syns utåt.
 7. tyst diplomati

  tyst diplomati, en konfidentiell och smidig metod för mellanstatlig konfliktlösning som bl.a. förespråkades av Dag Hammarskjöld, även för att förhindra själva uppkomsten av konflikter (preventiv diplomati).
 8. tyst teater

  tyst teater, benämning på teater spelad för en icke hörande publik.
 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. Tystberga

  Tystberga, tätort i Nyköpings kommun, Södermanland (Södermanlands län), 18 km nordöst om Nyköping; 869 invånare (2016).