1. underminera

  un`derminera verb ~de ~t ORDLED: under--min-er-ar SUBST.: underminerande, underminering
  Svensk ordbok
 2. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 3. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 4. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 5. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 6. trollfabrik

  trollfabrik, verksamhet med syfte att påverka samhällsdebatten genom spridande av desinformation på internet och i sociala medier.

 7. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.

 8. slukhål

  slukhål, sjunkhål, naturligt bildad vertikal brunn som dränerar vattendrag från markytan ned mot underjordiska dräneringssystem.

 9. Gamal Abdel Nasser

  Nasser, Gamal Abdel, arabiska Jamāl ˙Abd al-Nāṣir, Jamal Abd an-Nasir, född 15 januari 1918, död 28 september 1970, egyptisk militär och politiker, president från 1956.

 10. mullvad

  mullvad, Talpa europaea, art i familjen mullvadsdjur.