1. undvikande

  un`dvikande adj., ingen böjning ORDLED: und--vik-ande
  Svensk ordbok
 2. undvikandebetingning

  undvikandebetingning, undvikandeinlärning, inlärningsprocess inriktad mot att undvika obehagliga situationer, t.ex. att klä sig på lämpligt sätt vid risk för dåligt väder eller att undvika hissar och välja att gå i trappor.
 3. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 5. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 6. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 7. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 8. permafrost

  permafrost, ständig tjäle, mark som är frusen minst två år i följd.
 9. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.