1. uppdaga

  upp`daga verb ~de ~t ORDLED: upp--dag-ar SUBST.: uppdagande
  Svensk ordbok
 2. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 3. ungdomsbrottslighet

  ungdomsbrottslighet, benämning inom kriminologin på den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.

 4. Idun

  Idun, gudinna i fornnordisk religion, maka till skaldeguden Brage.

 5. skörbjugg

  skörbjugg, skorbut, bristsjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av vitamin C (askorbinsyra).
 6. porträtt

  porträtt (franska portrait, av portraire ’avbilda’, ’porträttera’; jämför latin protraho ’dra fram i ljuset’, ’uppdaga’, ’avslöja’), bild som återger en person; se porträttkonst och porträttfotografi.
 7. upptäcktsresor

  upptäcktsresor, resor av skilda slag varigenom okända geografiska förhållanden uppdagas.
 8. kvinnorätt

  kvinnorätt, nordisk benämning på den del av rättsvetenskapen som studerar sammanhangen mellan kvinnokön och rättsregler.
 9. gengångare

  gengångare, i folktron benämning på en död människa som återvänder till sitt hem eller sina anhöriga i ett speciellt syfte, t.ex. för att uppdaga ett brott som vederbörande själv begått eller blivit utsatt för i livstiden.
 10. Jeriko

  Jeriko, oas och stad på Västbanken: 20 600 invånare (2007).