1. uppleva

  upp`leva verb upplevde, upplevt el. ~t, pres. upplever ORDLED: upp--lev-er SUBST.: upplevande; upplevelse
  Svensk ordbok
 2. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 4. Frida Kahlo

  Kahlo, Frida, 1907–54, mexikansk målare.

 5. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.

 6. kunskapsteori

  kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?
 7. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.

 8. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som begås inom ramen för ett gruppsammanhang som har viss varaktighet och där brottsligheten spelar en inte obetydlig roll för gruppens identitet.

 9. atman

  atman, ātman, i indisk filosofisk litteratur från och med upanishaderna en term för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser.
 10. fjälluggla

  fjälluggla, Bubo scandi’acus, art i fågelfamiljen ugglor.