1. Ur-Nammu

  Ur-Nammu, grundare och förste kung av den sumeriska tredje dynastin av Ur 2112–2095 f.Kr.
 2. urna

  u`rna subst. ~n urnor ORDLED: urn-an
  Svensk ordbok
 3. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 4. Yggdrasil

  Yggdrasil, i fornnordisk religion en ask i gudarnas boning Asgård.

 5. Urnes

  Urnes, stavkyrka vid Lustrafjorden i Norge.

 6. Laos

  Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. Urnesstil

  Urnesstil, slutfas i nordisk djurornamentik under 1000-talets andra hälft och tidigt 1100-tal.
 9. begravning

  begravning är dels att lägga en död människa i jorden, dels den högtid där man tar farväl av den döde.
 10. John Keats

  Keats, John, född 31 oktober 1795, död 23 februari 1821, brittisk skald.