1. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 2. Aralsjön

  Aralsjön, avloppslös sjö i Uzbekistan och Kazakstan.
 3. Area 51

  Area 51, Groom Lake, amerikansk anläggning för utprovning av hemligt försvarsmaterial, belägen ca 160 km norr om Las Vegas i Nevada.
 4. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 5. Harappa

  Harappa, by i Pakistan på södra stranden av en uttorkad fåra av Ravi, en biflod till Indus.
 6. mumie

  mumie, benämning på en genom mumifiering bevarad människo- eller djurkropp, särskilt balsamerad sådan från forntidens Egypten.
 7. Tunisien

  Tunisien är ett land i norra Afrika.

 8. Death Valley

  Death Valley, dalgång i sydöstra Kalifornien, USA, 125 km lång och upp till 25 km bred.
 9. handsprit

  handsprit, alkoholbaserat desinfektionsmedel som man kan använda för att reducera risken för spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer från sina händer till annan person.
 10. Döda havet

  Döda havet, arabiska al-Baḥr al-Mayyit eller Bahr Lūt (’Lots hav’), hebreiska Yam ha-Melaḥ, avloppslös saltsjö i västra Asien.