1. uttyda

  u`ttyda verb uttydde uttytt, pres. uttyder ORDLED: ut--tyd-er SUBST.: uttydande, uttydning
  Svensk ordbok
 2. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 3. Gabriel

  Gabriel är den främsta av änglarna i judisk, kristen och muslimsk tradition.
 4. Lottakåren

  Lottakåren, Svenska lottakåren (SLK), Lottorna, frivillig försvarsorganisation.

 5. orakelben

  orakelben, benämning på sköldpaddsskal och djurben (främst skulderblad från oxe) på vilka påträffats inskriptioner med de äldsta kända uttydda kinesiska skrivtecknen.

 6. data

  data är någon form av fakta som representeras på ett visst sätt.
 7. IB

  IB, svensk underrättelse- och säkerhetsorganisation, bildad 1965 genom en sammanslagning av den hemliga militära underrättelsetjänsten (tidigare benämnd T- eller I-kontoret) och den över försvarsanslagen finansierade hemliga säkerhetstjänsten (”SAPO”).

 8. drömbok

  drömbok, en samling drömtydningar, främst i divinatoriskt syfte.
 9. ISBD

  ISBD, International Standard for Bibliographic Description , internationell standard framtagen av biblioteksorganisationer för utformning av bibliografisk beskrivning, med syfte att underlätta förståelse och utväxling av bibliografisk information över språkgränser.
 10. härm

  härm, traditionella ramsor och rim som imiterar eller uttyder djurs läten, ljudet av arbetsredskap m.m.