1. variation

  variation, inom biologi förekomsten av skillnader mellan individer eller mellan kategorier av individer.
 2. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.

 3. variationskoefficient

  variationskoefficient, förhållandet mellan standardavvikelsen och medelvärdet för ett statistiskt datamaterial (eller väntevärdet för en statistisk fördelning).
 4. variationskalkyl

  variationskalkyl, gren av matematiken som behandlar problemet att minimera eller maximera storheter som beror av en obekant funktion.
 5. variationsbredd

  variationsbredd, variationsvidd,statistisk term som anger skillnaden mellan största och minsta värdet i ett datamaterial.
 6. variationsmetoden

  variationsmetoden, en av John Stuart Mills induktiva metoder som går ut på att man låter en faktor, som man urskiljer bland flera faktorer i ett skeende, variera med avseende på styrka eller kvantitet.
 7. variation

  variation, inom musiken en kompositions- eller improvisationsteknik som innebär att man gör förändringar beträffande rytm, tonhöjd och harmonik utifrån en presenterad förlaga eller modell.
 8. variationsvidd

  variationsvidd, detsamma som variationsbredd.
 9. variation

  variation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: vari-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.