1. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 2. handelskammare

  handelskammare, branschövergripande näringslivsorganisation med syfte att företräda näringslivet gentemot myndigheterna och att ge medlemmarna service i företagsfrågor.
 3. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, en av staten helägd koncern för teknisk utvärdering, forskning och utveckling samt tekniköverföring och rådgivning.
 4. exoplanet

  exoplanet, planet som kretsar kring en annan stjärna än solen.

 5. sandprovning

  sandprovning, provning av produkter för verifiering av deras tålighet mot sand.
 6. brandprovning

  brandprovning tillämpas enligt olika metoder för material och produkter, bl.a. för verifiering av säkerhetskrav, tillverkningskontroll samt i forskning och utveckling.
 7. provflygning

  provflygning, utprovning och kontroll av ett flygplans luftvärdighet, funktioner och system under utveckling och tillverkning av detta.
 8. justering

  justering, ändring till något viktigare eller bättre; bekräftelse genom märkning och försegling att mätdon enligt offentlig kontroll uppfyller ställda fordringar avseende bl.a. mätnoggrannhet.
 9. Merkurius

  Merkurius, symbol ☿, en av de jordlika planeterna och den innersta i solsystemet, känd sedan urminnes tider men svår att observera från svensk horisont.
 10. verifiera

  verifie´ra verb ~de ~t ORDLED: veri-fi-er-ar SUBST.: verifierande, verifiering; verifikation
  Svensk ordbok