1. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 2. val

  val innebär inom politiken att välja representanter till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet.

 3. allmänna val

  allmänna val, på allmän rösträtt baserade, återkommande direkta val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige.

 4. indirekt val

  indirekt val, val genom ombud/elektorer av president eller av ledamöter i riksdag eller annat beslutande organ.
 5. valenselektron

  valenselektron är en elektron i en atoms yttersta elektronskal.
 6. extra val

  extra val, extraval, nyval, val till riksdagen som kan utlysas av regeringen mellan de ordinarie valen under pågående valperiod och som ska hållas inom tre månader från beslutet (regeringsformen 3:11).
 7. valkrets

  valkrets, geografiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till exempelvis riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.

 8. direkt val

  direkt val innebär att de röstberättigade väljarna utser ledamöterna av de beslutande församlingarna, t.ex. riksdag eller kommunfullmäktige.
 9. validitet

  validitet, den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.
 10. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.