1. varat

  varat, inom filosofin det som är, i motsats till det som inte är.
 2. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 3. Varat och intet

  Varat och intet, L’Être et le néant, den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartres viktigaste teoretiska arbete, utgivet 1943.

 4. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 5. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 6. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 7. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 8. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 9. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 10. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.