1. nitroglycerin

  nitroglycerin är en kemisk förening som exploderar mycket lätt.
 2. Leonid Brezjnev

  Brezjnev, Leonid, född 19 december 1906, död 10 november 1982, sovjetisk politiker, förste sekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti 1964–82, ordförande i Högsta sovjets presidium 1960–64 och 1977–82.

 3. cirkulationssvikt

  cirkulationssvikt, medicinsk chockcirkulationskollapsnågra kliniska tillstånd där den cirkulerande blodmängden inte överensstämmer med kärlbäddens volym, vilket medför ett markant blodtrycksfall.

 4. drink

  drink, blandad dryck som oftast innehåller alkohol.
 5. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 6. chambrera

  chambrera, att sakta och varsamt ge det röda vinet rumstemperatur (ca 18 °C).
 7. Mei Lanfang

  Mei Lanfang , 1894–1961, kinesisk skådespelare.
 8. Ram Gopal

  Gopal, Ram, 1917–2003, indisk danskonstnär.
 9. hantering

  hantering betyder inom tekniken allmänt hur man tar hand om material, varor och maskiner.
 10. Jim Webb

  Webb, James (Jim), född 1946, amerikansk politiker (demokrat) och författare, senator för Virginia 2007–13, biträdande försvarsminister 1984–87, marinminister 1987–88.