1. icke-verbal kommunikation

  icke-verbal kommunikation, sådana kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga (verbala) inte förmedlas genom tal, skrift och andra sekundärt språkbärande artefakter.
 2. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 3. verbalsubstantiv

  verbalsubstantiv, substantiv som är avlett av ett verb.
 4. verbalnot

  verbalnot, diplomatisk skrivelse från en regering till en annan, ursprungligen i form av en enkel uppteckning av ett muntligt framfört budskap.
 5. verbalinjurie

  verbalinjurie, juridisk benämning på förolämpning genom skällsord o.d. men även genom beskyllningar och hotelser.
 6. verbal

  verba´l adj. ~t ORDLED: verb-al
  Svensk ordbok
 7. verbalinspiration

  verbalinspiration, form av inspiration som innebär att Bibeln ord för ord är ingiven av Guds Ande.
 8. verbaladjektiv

  verbaladjektiv, adjektiv som är avlett av ett verb.
 9. kroppsspråk

  kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information.

 10. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.