1. vetskap

  ve`tskap subst. ~en ORDLED: vet-skap-en
  Svensk ordbok
 2. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 3. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. koppleri

  koppleri, sexualbrott som innebär att någon uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

 6. Johan III

  Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, svensk kung från 1568, son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 7. Hilda Nilsson

  Nilsson, Hilda, känd som ”änglamakerskan på Bruksgatan”, 1876–1917, barnamörderska, den sista kvinnan i Sverige att dömas till döden.

 8. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 9. japansk mat

  japansk mat. Det japanska köket har gamla traditioner som trots det högteknologiska samhällets framfart biter sig fast i folksjälen.

 10. Thérèse Raquin

  Thérèse Raquin, roman av den franske författaren Émile Zola, utgiven 1867.