1. yppig

  ypp`ig adj. ~t ORDLED: ypp-ig
  Svensk ordbok
 2. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 3. Jacques Louis David

  David, Jacques Louis, född 30 augusti 1748, död 29 december 1825, fransk målare och möbelarkitekt.

 4. Aristide Maillol

  Maillol, Aristide, 1861–1944, fransk skulptör, målare och grafiker.

 5. Jacob Jordaens

  Jordaens, Jacob, 1593–1678, flamländsk målare, verksam i Antwerpen.
 6. vanföreställning

  vanföreställning, tankevilla, orimlig föreställning som inte kan korrigeras på logisk väg.

 7. kvantbit

  kvantbit, qubit, enhet för information när denna behandlas kvantmekaniskt.
 8. Audrey Hepburn

  Hepburn (egentligen Ruston), Audrey, 1929–93, brittisk skådespelerska.
 9. basofil

  basofil, term använd om växter som är beroende av kalkhaltig miljö.
 10. yppa

  ypp`a verb ~de ~t ORDLED: ypp-ar SUBST.: yppande
  Svensk ordbok