1. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 2. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 3. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 4. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 5. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 6. absolut majoritet

  absolut majoritet, mer än hälften, exempelvis av röster vid ett val; jämför majoritet.
 7. absolut musik

  absolut musik används ibland som beteckning för instrumentalmusik som inte syftar på eller illustrerar en berättelse, handling, sinnesstämning e.d., i motsats till s.k. programmusik.
 8. Absolut Vodka

  Absolut Vodka ®, spritsort som tillverkas i Åhus i Skåne; alkoholhalt: 40–50 volymprocent.
 9. absolutkonfiguration

  absolutkonfiguration, struktur hos molekyler som uppvisar optisk isomeri, dvs. finns i två former (enantiomerer), som är varandras spegelbilder, liksom en höger- och en vänsterhandske.
 10. absolut ljusstyrka

  absolut ljusstyrka, himlakroppars verkliga ljusstyrka; se magnitud.