1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. accenttecken

  accenttecken, accent, liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal.
 3. Accent

  Accent, tidskrift, medlemstidning inom IOGT-NTO-rörelsen.

 4. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 5. accent

  accent, inom bildkonst, konsthantverk, mode o.d.: ett litet kontrasterande eller förstärkande inslag, avsett att öka effekten.
 6. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 7. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok
 8. musikalisk accent

  musikalisk accent, detsamma som tonal accent.
 9. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 10. dynamisk accent

  dynamisk accent, inom språkvetenskapen en ordaccent som uttrycks genom att den betonade stavelsen i ordet uttalas med större ljudstyrka (intensitet) än de övriga.