1. accessorisk

  accessorisk, avhängig, term som inom värdepappersrätten t.ex. innebär att en förpliktelse att betala ränta eller att infria en borgensförbindelse är avhängig av att det finns en huvudfordran.
 2. accessoriusnerven

  accessoriusnerven, ”extra-nerven”, nervus accessorius, 11:e hjärnnerven, som styr kappmuskeln, musculus trapezius, och nickmuskeln, musculus sterno­cleido­mastoideus, vilka används vid höjning av skuldergördeln och vridning av huvudet.
 3. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 4. random access

  random access, datateknisk term: direktåtkomst (jämför direktminne).
 5. Hi3G Access AB

  Hi3G Access AB, Stockholm, telekomföretag som under varumärket 3 marknadsför mobiltelefoni och mobilt bredband.
 6. accessorisk

  accessorisk, tillhörande, utgörande ett bihang; övertalig, utöver det vanliga antalet.
 7. accessorietet

  accessorietet, inom juridiken dels förhållandet mellan två eller flera förpliktelser, dels förhållandet mellan två brott.
 8. accessorisk

  accessorisk, mineralogisk term.
 9. accesstid

  accesstid, åtkomsttid, den tid som åtgår för en dator att finna och överföra en viss mängd information från ett minne (cacheminne, primärminne, sekundärminne) till processorn.
 10. accession

  accession, tillökning, förvärv, särskilt nyförvärv till en samling, exempelvis till ett bibliotek, arkiv eller museum.