1. ackommodation

  ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden.
 2. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 3. ackulturation

  ackulturation, kulturpåverkan, kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika kulturella traditioner.
 4. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 5. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 6. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 7. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 8. ackumulering

  ackumulering, se ackumulation.
 9. ackja

  ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
 10. ackompanjemang

  ackompanjemang, den musik som beledsagar en eller flera sjungna eller instrumentala solostämmor.