1. acklimatisera

  acklimatise´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-klim-at-is-er-ar SUBST.: acklimatiserande, acklimatisering
  Svensk ordbok
 2. kapucinersiska

  kapucinersiska, rödsiska, Spinus cucullata (synonym Carduelis cucullata), art i familjen finkar.

 3. Bounty

  Bounty, HMS Bounty, brittiskt transportfartyg som gått till sjöhistorien genom ett myteri 1789.
 4. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.

 5. finna sig

  finn`a sig verb fann funnit, pres. finner ORDLED: finn-er
  Svensk ordbok