1. adekvat

  adekvat sägs något vara som är passande och riktigt i ett visst sammanhang.
 2. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 3. adekvat

  adekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 4. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 5. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 6. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 7. adekvans

  adekvans, inom juridiken orsakssamband, se adekvat kausalitet.
 8. detektivroman

  detektivroman, deckare, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 9. narratologi

  narratologi, nyare term för ett vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen).
 10. släktskapsselektion

  släktskapsselektion, engelska kin selection, inom evolutionsbiologi och beteendeekologi en urvalsprocess där vissa arvsanlag (gener) ökar i frekvens genom att de påverkar sin bärare att gynna överlevnaden hos dess nära släktingar (engelska kin), vilka på grund av den nära släktskapen bär på samma arvsanlag.