1. aderton

  aderton [a`dertån] räkn. ORDLED: ader-ton
  Svensk ordbok
 2. De Aderton

  De Aderton, benämning på Svenska Akademien.
 3. adertonbönen

  adertonbönen, den centrala bönen i synagogans dagliga gudstjänster, se amida.
 4. förmyndarregering

  förmyndarregering, interimistisk riksstyrelse under en monarks omyndighet.
 5. adertonde

  adertonde [a`dertånde] räkn. ORDLED: ader-ton-de
  Svensk ordbok
 6. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 7. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 8. arton

  a`rton räkn. ORDLED: ar-ton
  Svensk ordbok
 9. sexton

  sex`ton räkn. ORDLED: sex-ton
  Svensk ordbok
 10. attan

  att`an subst., ingen böjning ORDLED: att-an
  Svensk ordbok