1. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 2. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.

 3. frigörande andning

  frigörande andning, engelska conscious connected breathing (’medveten sammanhängande andning’), rebirthing, andningsteknik som introducerades på 1970-talet i San Francisco av Leonard Orr ( född 1937).
 4. medicinalväxter

  medicinalväxter, växter använda som läkemedel eller för framställning av läkemedel.
 5. massage

  massage, strukturerad beröring i ett bestämt syfte.
 6. Kommittén för Alternativ Medicin

  Kommittén för Alternativ Medicin, KAM, branschorganisation för alternativmedicin grundad 1984.
 7. funktionsmedicin

  funktionsmedicin, inom hälso- och sjukvården en del av specialitetsbenämningen bild- och funktionsmedicin, vars andra del huvudsakligen står för undersökningar som hör till kategorin klinisk fysiologi.
 8. Elis Sandberg

  Sandberg, Elis, 1910–89, veterinärmedicine doktor, utövare av alternativmedicin.
 9. homiatrik

  homiatrik, alternativmedicinsk inriktning som använder metoder från ett antal områden, såsom akupunktur, homeopati, kiropraktik och irisdiagnostik.
 10. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom hälso- och sjukvården bedömning av funktionen hos organ eller kroppsdel.