1. andas

  an`das verb andades andats ORDLED: and-as SUBST.: andande (till 2 och 3), andning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. mitokondrie

  mitokondrie [uttalas mitåkå´ndrie] är en organell, det vill säga ett miniorgan inuti en levande cell. Mitokondrier sköter cellandningen i alla celler som har cellkärna och som kan andas med hjälp av syrgas.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 8. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 9. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.