1. angivare

  angivare, person som informerar rättsväsendet om verkliga eller påstådda brott.
 2. angivare

  an`givare subst. ~n äv. angivarn, plur. ~, best. plur. angivarna ORDLED: an--giv-ar-en
  Svensk ordbok
 3. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).

 4. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 5. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 6. konnotation

  konnotation, innebörden hos en språklig term.
 7. biomassa

  biomassa, massan (normalt angiven i g eller kg) av levande organismer per ytenhet (normalt m2) eller per volymenhet (normalt m3).

 8. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 9. falsk angivelse

  falsk angivelse, brott som består i att någon anger en oskyldig till åtal.
 10. målsägande

  målsägande, målsägare, den som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.