1. annonsera

  annonse´ra [-åŋs- el. -åns-] verb ~de ~t ORDLED: an-nons-er-ar SUBST.: annonserande, annonsering
  Svensk ordbok
 2. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 3. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 4. Hollywood

  Hollywood, stadsdel i nordvästra Los Angeles, Kalifornien, USA; 135 000 invånare (2010).

 5. Gamal Abdel Nasser

  Nasser, Gamal Abdel, arabiska Jamāl ˙Abd al-Nāṣir, Jamal Abd an-Nasir, född 15 januari 1918, död 28 september 1970, egyptisk militär och politiker, president från 1956.

 6. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 7. heliosfären

  heliosfären, det område kring solen som uppfylls av solvinden och i vars yttre delar solvinden växelverkar med det interstellära mediet.
 8. rekrytering

  rekrytering, anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med tillsättandet av en ledig befattning.
 9. I väntan på Godot

  I väntan på Godot, En attendant Godot, drama av den irländske författaren och dramatikern Samuel Beckett, utgivet 1952.

 10. Post- och Inrikes Tidningar

  Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser, sedan 2007 publicerad på Bolagsverkets webbplats.