1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. ansergäss

  ansergäss, Anser, släkte gäss med omkring tio arter, i Sverige häckar sädgås, grågås och fjällgås.
 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 7. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 8. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 9. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 10. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.