1. anvisa

  an`visa verb ~de ~t ORDLED: an--vis-ar SUBST.: anvisande, anvisning
  Svensk ordbok
 2. statsbudget

  statsbudget, riksstat, en skriftlig plan för huvuddelen av statens inkomster och utgifter avseende ett budgetår.
 3. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 4. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 5. epifani

  epifani, religionsvetenskaplig term för en plötslig gudomlig uppenbarelse; jämför epifania.
 6. Ernest Rutherford

  Rutherford, Ernest, från 1931 Baron Rutherford of Nelson (Lord Rutherford), född 30 augusti 1871, död 19 oktober 1937, nyzeeländsk-brittisk fysiker, under fyra decennier förgrundsgestalt inom den experimentella kartläggningen av radioaktiviteten och av atomernas och atomkärnornas struktur.
 7. magi

  magi, handlingar som anses påverka översinnliga krafter eller makter till utövarens fördel.
 8. judisk filosofi

  judisk filosofi, benämning på studier av vissa icke fackvetenskapligt bundna, mer allmänna och grundläggande frågeställningar med anknytning till judisk tradition.
 9. hertig

  hertig, ursprungligen titel för en hos germanfolken tillfälligt vald härförare, motsv. latin dux (jämför engelska duke, franska duc osv).
 10. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.