1. anvisa

  an`visa verb ~de ~t ORDLED: an--vis-ar SUBST.: anvisande, anvisning
  Svensk ordbok
 2. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 3. statsbudget

  statsbudget, riksstat, en skriftlig plan för huvuddelen av statens inkomster och utgifter avseende ett budgetår.
 4. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 5. Thales

  Thales från Miletos, ca 625–ca 545 f.Kr., en av ”Greklands sju vise” och enligt den filosofihistoriska traditionen den förste representanten för västerländsk filosofi och för den joniska monistiska naturfilosofin.
 6. Ernest Rutherford

  Rutherford, Ernest, från 1931 Baron Rutherford of Nelson (Lord Rutherford), född 30 augusti 1871, död 19 oktober 1937, nyzeeländsk-brittisk fysiker, under fyra decennier förgrundsgestalt inom den experimentella kartläggningen av radioaktiviteten och av atomernas och atomkärnornas struktur.
 7. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 8. judisk filosofi

  judisk filosofi, benämning på studier av vissa icke fackvetenskapligt bundna, mer allmänna och grundläggande frågeställningar med anknytning till judisk tradition.
 9. statsanslag

  statsanslag, av staten anvisade penningmedel, se anslag.
 10. magi

  magi, handlingar som anses påverka översinnliga krafter eller makter till utövarens fördel.