1. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 2. arbetarklass

  arbetarklass, del av befolkningen i ett samhälle som betraktas som ett klassamhälle.
 3. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 4. arbetarråd

  arbetarråd, revolutionära organisationer med politiska och ekonomiska maktbefogenheter.
 5. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 6. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 7. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 8. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 9. arbetarbostad.

  arbetarbostad. Speciella arbetarbostäder uppfördes i Sverige tidigast i orter med större och mer centraliserad produktion.
 10. arbetarrörelsens efterkrigsprogram

  arbetarrörelsens efterkrigsprogram, gemensamt handlingsprogram av år 1944 för det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen om den ekonomiska politiken efter andra världskriget.