1. vikt

    vikt är egentligen ett mått på hur mycket massa det är i ett föremål.
  2. tvångsarbete

    tvångsarbete, arbete eller tjänst som en person utför mot sin vilja under hot om något slags straff.

  3. primtal

    primtal är heltal (tal utan decimaler eller bråk) som är större än 1 och bara jämnt delbara med sig själva och talet 1.